කැකිරි ගෙඩියක්_ තිඹිරි ගෙඩියක්_ බොරළු දමනු ගෙඩියක් _උගුරැස්ස_ යනාදී   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

කාශ්‍යප මහරහතුන්ගේ දේහය ආදාහනය වන්නේ මෛත්‍රී බුදුන්ගේ ශ්‍රී හස්තය මතයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්...View Details

කළගුණ දන්නා සත්පුරුෂයන් සහ කළගුණ නොදන්නා අසත්පුරුෂයන්ගේ කතා කිහිපයක්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

ඕන තරම් පව් රැස් කරගත හැකි_ රටක් කරවනවා කියන එක පව් ආකරයක්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින්...View Details

ඔබටත් විවාහක බිරිද හැර තවත් බිරින්දෑවරු ඉන්නවාද   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන ස...View Details

ඔබට විරුද්ධ_කරදර කරන_දඬුමුගුරු ගත් අයට ද්වේෂ නොකරන ඔබ බ්‍රාහ්මණයෙක්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

එකට ජීවත් වෙන අය මැරිලා_ නැවතත් එකටම_ එකම තැනක ඉපදීම සහ එසේ නොවීම   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

එකට එක කියන්න_ එකට එක කරන්න ගියොත් සසරේ වෙන වෙනම විපාක දෙන ආකාරය   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

ඉන්දියානු නාට්‍යාංගනාවගෙන් ඔබත් සංසාර බිය දකින්න   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

ආශාවන් ඉටුකරගන්නා තුරු තණ්හාව නැමැති දැලේ පැටලි පැටලී දුක් විඳින අපි   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

ආනන්ද මෛත්‍රී හිමි දුර්ලභ ධර්ම දේශනා 01    ධර්ම දේශකයාණෝ : ආනන්ද මෛත්‍රී ස්වාමීන් වහන්සේ  YouTube සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.   ...View Details

අහිවාමං _නයෙක්_ විච්චිකෝවා _ගෝනුස්සෙක්_ සතපදීවාමං _බහුපා සතෙක් ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගි...View Details

අවුරුදු 20 ක රජකම නිසා ඔසුපත් නිරයක මහා දුකක් විඳි අපේ බෝසතුන්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් ම...View Details

අපේ ශරීර වර්ණය අඩුවීම_ ශරීර සෞඛ්‍ය දුර්වල වීමට බලපාන කරුණු රාශියක් ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

අපි බෞද්ධ උනේ කොහොමද_ ඔබ බුද්ධාගම ඉගෙන ගත්තේ කාගෙන්ද   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටා...View Details

අනාචාරයේ යන බිරිඳක් ලැබූ සැමියෙකුට බුදුරදුන් දුන් අවවාදය සහ සසර කතාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

Rathana Suthraya | මහා බලසම්පන්න රතන සුත්‍ර සජ්ඣායනය 21 වරක්   මෙය හුදෙක්ම Google Home (Nest Hub) / Amazon Alexa / Apple HomePod මගින් පිරිත් දේශනා ශ්...View Details

Morning Pirith | සර්වරාත්‍රික සුත්‍ර දේශනා සහ පිරිත්   මෙය හුදෙක්ම Google Home (Nest Hub) / Amazon Alexa / Apple HomePod මගින් පිරිත් දේශනා ශ්‍රවනය පහ...View Details

Maha Piritha | මහ පිරිත - තුන් සූත්‍රය | Thun Suthraya  

මෙය හුදෙක්ම Google Home (Nest Hub) / Amazon Alexa / Apple HomePod මගින් පිරිත් දේශනා ශ්‍රවන...View Details

108 වරක් දේශිත ඛන්ද පිරිත | Khanda Piritha    මෙය හුදෙක්ම Google Home (Nest Hub) / Amazon Alexa / Apple HomePod මගින් පිරිත් දේශනා ශ්‍රවනය පහසු කිරීම ...View Details

අනාගතයේ සුමන නමින් පසේ බුදුවන_ තම ජීවිතය බුදුරදුන්ට පිදූ මල්කරුවා   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

අද_ කේන්තිය පාලනය කරගන්න බැරි කෙනාට මැරෙන වෙලාවේ කේන්ති ආවොත්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මග...View Details

ස්‍ත්‍රී ජනගහණය වැඩිවීමට හේතුව   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙ...View Details

සේනාවෙන්_ මන්ත්‍ර කියමින්_ දන්න ශිල්පයෙන්_ සාකච්ඡාවෙන් යනාදී   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගි...View Details

සුරාපානය මහා සිල්පදය වීමත් අති භයානකම සිල්පදය වීමටත් හේතුව මෙයයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

සුන්දර පිංකම් කලත් මාතෘ භූමියට සිදුවන කරදර අඩු නොවන්නේ ඇයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ...View Details

සාගරයට අධිපති මනිමේඛලා දෙවිදුව අපේ බෝසතුන්ට වූ විපතකදී දුන් පිහිට   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

සාංඝික දාන 7න් අද දෙන්න පුළුවන් එකම සාංඝික දානය සහ පෞද්ගලික දාන 14    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

සසරින් එතෙර වීමේ අවංක චේතනාවක් ඇති අය නුවණින් තේරුම් ගතයුතු කාරණයක්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

සංසාරේ අපි භුක්ති නොවින්දා වූ එකම සැපය.   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින...View Details

විනාඩි 04 ක් අහන්න_ ඔබ අප්‍රමාදි වේවි.   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින්...View Details

වයසට ගිහින් කල්පනා කර කර දුක් වෙනවට වඩා පුළුවන් කාලේ කලයුතු පින්කම් ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

ලැබූ 2021 නව වසරේ_ සද්ධර්මයට ලැදි අප සැමදෙනා මෙලෙස ප්‍රාර්ථනා කරමු    ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රි...View Details

රූපය සිහිනුවණින් දකින්න.   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්...View Details

PANSIL MALUWA 92 - පන්සිල්මළුව 92 ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ   සිරස FM පන්සිල්මළුව වැඩසටහනින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.  ...View Details

රස වැඩි වෙන්න කියා එකතු කරන මේ දේවල් නිසා පින් වෙනුවට කරගන්නෙ අකුසල්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

යස මහත්තතෝ_ පුණ්‍ය මහත්තතෝ_ කාව මහත්තතෝ_ ඉර්ධි මහත්තතෝ යනාදී   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගි...View Details

මේ ස්වයං පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට අප්‍රමාදී වන්න   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

මේ ධර්මය අහන උපත ඔබට ලබාදුන්න අම්මා තාත්තාටත් ප්‍රඥාවෙන් උපකාර කරන්න.  

මේ කුණු කයෙන් රාගයෙන් බැඳී කාමයේ වරදවා හැසිරී අප රැස් කරගන්නා අකුසල්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

මේ උතුම් නිදහස ඔබත් ලබන්න   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස...View Details

මෙය ඉතාම වැදගත් කාරණයක්.දැනගෙන පූජා කලොත් ඔබේ පූජාව_ පින සම්පූර්ණයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

මෙන්න මේ දානය ගුණවතුන් සොයා දන්දීමෙන් ඔබට මහත්වූ ආනිසංස ලැබෙනවා    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

මැරෙන්න මොහොතකට කලින් හෝ ධර්මය දකින්න   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් ...View Details

මාර්ගඵල තෘෂ්ණාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී. ...View Details

මරණය අභියසදී සුදස්සන සක්විති රජුට තම දේවිය සුභද්‍රා කී අප්‍රිය වචනය   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

මම නැවත එනතුරු ඥාතින් බලන් ඉන්නවා. පරලෝකෙත් මම කල පින් බලන් ඉන්නවා   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහ...View Details

බොරුවෙන් මිඳී ඇත්ත දැකීමට නම්   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන...View Details

බුදුරදුන්ට අගෞරව කල බොරු රහතුන් 3 දෙනෙක් පෙර පිනෙන් සසරින් එතෙර වූ සැටි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ...View Details

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙ...View Details

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App