මහා බලගතු අංගුලිමාල පිරිත 7 වරක් - Angulimala Piritha

 

අංගුලිමාල පිරිත සහ තේරුම :

සහෝදරිය, මම යම් අවස්ථාවක ආර්ය ජාතියෙන් උපන්නෙම්ද, පැවිදි උපසම්පන්න බව ලැබීද එතැන් සිට දැනුවත්ව ප්‍රාණියෙකුගේ දිවි තොරකල බවක් නොදනිමි. ඒ සත්‍ය බලයෙන් තොපට යහපතක්ම වේවා. දරුගැබටද යහපතක්ම වේවා. මේ උත්තම පිරිතෙන් ඒ සැබෑ වදනින් සියලු රෝග සැනෙකින් දුරැවී ඔබට නිරන්තර සුවයක්ම සහ ශාන්තියක්ම වේවා.

 

මෙය හුදෙක්ම Google Home (Nest Hub) / Amazon Alexa / Apple HomePod මගින් පිරිත් දේශනා ශ්‍රවනය පහසු කිරීම උදෙසා විකාශනය කරන ලදී. This was specially broadcast to help listen Pirith by Google Home (Nest Hub) / Amazon Alexa / Apple HomePod services without playing any ads.

දැහැමි Desawana සහ ඒ ආශ්‍රිත YouTube වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී. 

:::::::listen without any ads::::::: 

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx 

Listen on Apple Podcast : https://podcasts.apple.com 

Listen on Amazon Music/Audible : https://music.amazon.com/podcasts/530ab53f-bd10-4a51-9f9a-d8a983d242cf 

TuneIn + Alexa : http://tun.in/pj2bm

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com 

Listen on Spotify : https://open.spotify.com/show/6RYqQuRK0yu37ARRSdcBZT

Deezer : https://www.deezer.com/us/show/2618142

Podcast Addict: https://podcastaddict.com/podcast/3331656

Listen all Pirith | සියලුමපිරිත්දේශනා 

https://dharmadhanaya.podbean.com/p/pirith-deshana-%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B7%8F/

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App